Vrtané studny 
Čištění a regenerace studní

Naše firma se zabývá:

  • Vrtání studní
  • Čištění a regenerace studní
  • Čištění vrtaných studní 
  • Dokončení stavebních prací po zhotovení vrtů 
  • Instalatérské práce
  • Čerpací technika
  • Výkopové práce

Čištění studní

Nezávadná pitná voda je základem zdravého života, proto je zapotřebí věnovat potřebnou pozornost ochraně vaší studny.

Většina studní, díky technickému stavu, je při jarním tání nebo při přívalových deštích silně bakteriálně kontaminována dešťovou a povrchovou vodou. Netěsnosti v krytu studny umožňují vnikání organických nečistot (např. listí, větve, zemina, atd.), vniknutí a úhyn drobných živočichů. Těmito nedostatky se zvyšuje kontaminace studny. Jestliže chceme mít ve studni kvalitní vodu, musíme především zabezpečit, aby svrchní část studny byla v dobrém technickém stavu a nedocházelo k již zmíněné kontaminaci.

Při využívání studní (šachtové studny kopané, spouštěné) se za několik let obvykle na dně studny vytvoří nános usazenin (sedimentů). Tyto dnové usazeniny do studny pronikly s proudící vodou, která přitéká do studny a to i v případě, že studna byla dlouhodobě nepoužívána. Dnové sedimenty se na dně studny usazují jako jemný kal a jsou tvořeny především z organických látek. Obsahují částice okolní půdy, řasy, plísně, bakterie a sloučeniny vysrážené z některých látek např. železo, mangan, které mohou ucpávat vstupní otvory do studny i výtlačné potrubí. Zhoršují senzorické vlastnosti vody (chuť, pach, barva). Negativně ovlivňují jímací schopnost studny a s tím i související vydatnost přítoku do studny.

 

Václav Novák
Lidická 1817/94
787 01 Šumperk
mobil: 774 198 627

Bohumil Vondál
Jiřího z Poděbrad 27
787 01 Šumperk
mobil: 773 55 48 42

email: cisteniaregeneracestudni@seznam.cz
email: info@studny-sumperk.cz

 

14 + 4 =