Jak vyčistit studnu

Jak vyčistit studnu

Vyčištěná studna je základem pro čistou a kvalitní vodu, kterou spotřebováváme v našich domovech a na zahradách. Pravidelná údržba a čištění studny jsou nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví vody. V tomto článku se podíváme na důležité kroky a postupy, které vám pomohou vyčistit studnu a udržet ji v optimálním stavu.

Co se hromadí ve studni

Výskyt nečistot na dně studny je často spojen s organickým materiálem. Mezi nejčastější organické nečistoty patří zetlelé listí, drobní živočichové jako hmyz a žížaly a také zemina. Tyto organické látky se postupně přeměňují v kal, který může mít negativní vliv na vzhled, chuť a zdravotní bezpečnost studniční vody. Kromě toho je také důležité odstranit ve studně nahromaděné kamení, kusy betonu, které se mohou od stěn odlupovat, nebo zbytky starého potrubí. Pravidelná odstranění těchto nečistot je nezbytné pro udržení kvality a čistoty vody ve studni.

Příprava na čištění studny

Než začnete s čištěním studny, je důležité zajistit přiměřenou přípravu. Za prvé, vypněte veškeré elektrické přístroje nebo zařízení připojené na studnu. Ujistěte se také, že máte po ruce všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, respirátor a ochranné brýle.

Kdy přistoupit k čištění studny

Často není jednoduché poznat, zda je studniční voda znečištěná. Na první pohled je možné pouze posoudit, zda je voda zakalená a obsahuje plovoucí nečistoty, nebo přítomnost chemických látek jako oleje nebo ropné látky. Nicméně, nebezpečí skrytého obsahu škodlivých dusičnanů není viditelné pouhým okem a vyžaduje provedení rozboru vody v akreditované laboratoři. Teprve takový rozbor může odhalit přítomnost znečišťujících látek, které mohou ohrozit zdraví.

Jak vyčistit studnu svépomocí

Vyčistit studnu svépomocí s použitím základního vybavení a trochou šikovnosti je zcela proveditelné. Tímto způsobem nejenže získáte pocit splnění a dobře vykonané práce, ale také ušetříte nemalou částku, kterou byste jinak museli zaplatit za profesionální služby. Při správném postupu a dodržování bezpečnostních opatření, můžete dosáhnout skvělých výsledků a zlepšit kvalitu vody ve své studně.

Tip: Dezinfekce studny. Na co si dát pozor a jaké použít druhy dezinfekcí.

Jak vyčistit studnu

Postup čištění studny

Vypuštění vody je prvním krokem při čištění studny. Pomocí kalového čerpadla odstraňte veškerou vodu ze studny. Pozor, při pořizování kalového čerpadla zohledněte výšku studny a zjistěte si údaj o výtlaku a výkonu čerpadla. Ujistěte se, že vypouštěná voda se dostane na vhodné místo, které nezpůsobí žádné problémy s odvodněním.

Vyčištění vnitřního povrchu. Jakmile je studna vyprázdněná, je čas vyčistit vnitřní povrch studny. Použijte vhodné mechanické čistící prostředky, například kartáč na odstranění usazenin, kalu a jiných nečistot. Usazeniny na dně studny je nutné vybrat ručně a pro efektivní a rychlou práci doporučujeme vysokotlaký čistič na stěny studny. Mějte na paměti, že byste měli používat pouze bezpečné a certifikované čistící prostředky, které nezpůsobí kontaminaci vody, například Savo.

Úprava povrchu dna studny. Jakmile je vyčištěno, tak nezapomeňte pokrýt dno studny materiálem jako je písek nebo štěrk. To pomůže v prevenci před dalším znečištěním.

Kontrola potrubí a filtrů, které slouží k zachycení nečistot a usazenin. Pokud jsou tak zkontrolujte tyto části a vyčistěte je nebo vyměňte, pokud jsou poškozené nebo zanesené. Pravidelná údržba těchto komponentů je klíčová pro správnou funkci studny.

Zpětné napuštění studny. Před napuštěním studny odčerpejte zbylou vodu či vodu s dezinfekčním prostředkem a zkontrolujte, zda jsou veškeré komponenty a uzávěry správně zajištěny a funkční. Dbejte na to, abyste nepřetížili studnu a dodržovali správný režim napouštění, resp. natečení vody.

Jak vyčistit studnu

Co dále po naplnění studny

Po dokončení čištění studny je důležité nechat vodu odpařit a vyprchat veškeré účinky dezinfekčního prostředku, což obvykle trvá asi 48 hodin. Poté, co se vám podaří odstranit veškeré usazeniny a nečistoty, je vhodné provést rozbor vody, a to nejlépe dvakrát. První rozbor by měl být proveden zhruba měsíc po vyčištění studny, a druhý rozbor je doporučen po delším období dešťů, kdy hrozí vyšší riziko zanesení nečistotami.

Provedení základního rozboru vody v akreditované laboratoři vás vyjde zhruba na 1 200 Kč, avšak za komplexní analýzu si budete muset připlatit až desetkrát tolik. Nicméně, výsledek takového rozboru vody může být příjemným překvapením a ukázat vám, že vás nic nebrání využívat vodu z vaší domácí studny nejen jako zdroj vody pro různé účely, ale také pro pitnou vodu.

Je studna v pořádku?

Čištění studny je ta správná příležitost k posouzení jejího stavu. Hlavně se zaměřte na stav skruží v podzemní části. Kontrolujte především jejich netěsnost. Výrazným zdrojem znečištění studny je netěsnost nadzemní části včetně poklopu. Vše musí být utěsněno a bez mezer, kterými by se do studny mohla dostat drobná zvířata, uvnitř uhynout a kompletně znečistit a znehodnotit její obsah.

Pravidelná údržba

Aby byla vaše studna v optimálním stavu, je důležité provádět pravidelnou údržbu. Kontrolujte potrubí, filtry a další komponenty pravidelně a čistěte je podle potřeby. Mějte také na paměti, že studnu je vhodné čistit a dezinfikovat minimálně jednou za rok, nebo podle doporučení odborníků.

Jak vyčistit studnu

Rizika čištění studny svépomocí

Při čištění studny svépomocí existují některá hlavní rizika, která je důležité mít na paměti:

 • Zdravotní rizika: Při manipulaci s nečistotami a kalnou vodou může docházet k vystavení různým mikroorganismům, bakteriím a chemickým látkám, které mohou ohrozit vaše zdraví. Je důležité používat vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor, abyste minimalizovali riziko infekcí nebo otrav.
 • Fyzická bezpečnost: Při práci ve studně je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a postupovat opatrně. Nebezpečí zahrnuje otravu podzemními plyny jako je metan nebo oxid uhličitý. Studnu proto řádně odvětrejte a poté zjistěte přítomnost plynů detektorem nebo spuštěním svíčky v kbelíku. Hrozí také pád do studny, úrazy při manipulaci s těžkým vybavením nebo poškození těla při kontaktu s ostrými nebo trhavými předměty. Mějte na paměti, že studna může být kluzká a nebezpečná.
 • Poškození studny: Nezkušené čištění může vést k poškození samotné studny. Například nevhodné použití čistících prostředků nebo nesprávné ošetřování vnitřních stěn studny může vést k jejímu poškození nebo znehodnocení.

Abyste minimalizovali tato rizika, je vhodné být dobře informován o správných postupech, případně se poradit s odborníky na čištění studní. Pokud nejste si jisti, zda si se svými dovednostmi poradíte, je lepší nechat čištění studny na profesionálních a zkušených techniků.

Tip: Čistění studny profesionální firmou bez rizika.

Jak vyčistit studnu

Co závěrem

Vyčištění studny je důležitým krokem pro zajištění kvalitní vody a ochranu zdraví. Sledováním výše uvedených kroků a pravidelnou údržbou můžete zajistit, že vaše studna bude v optimálním stavu. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud si nejste jisti, je vždy lepší vyhledat pomoc odborníka na čištění studní.

Hlavní témata tohoto článku

 • Co se hromadí ve studni.
 • Příprava na čištění studny svépomocí.
 • Kdy přistoupit k čištění studny.
 • Jak vyčistit studnu svépomocí.
 • Postup čištění studny.
 • Je studna v pořádku?
 • Pravidelná údržba studny.
 • Rizika čištění studny svépomocí.

Oblíbené články

Nečekaný poklad

Čištění studní umí být i pěkně dobrodružná práce. Nikdy nevíte, co se může ukrývat na dně vaší studny. To, co začalo jako běžná zakázka, skončilo...

Dezinfekce studny

Co zkontrolovat, na co si dát pozor, jaké použít druhy dezinfekcí, dávkování dezinfekce do studny a další důležité informace, které nesmíte přehlédnout.

Štítky článku