Čištění a regenerace studní

  • Výměnu, montáž čerpadel
  • Výměnu sacích košů
  • Výměnu sacích potrubí
  • Montáž domácích vodáren
  • Opravy vnitřního  pláště studny (výměna, oprava vrchní skruže, poklopů)

Plášť šachtové studny (většinou betonové skruže) musí být vyveden do výšky nejméně 0,5 m nad upravený terén kolem studny a utěsněn proti vnikání povrchové vody.

Kryt studny(poklop) nesmí být ze dřeva, musí být zajištěn proti posunutí a musí zamezit vnikání jakýchkoliv nečistot do studny.

Kryt musí mít sklon k okrajům studny.

Nejvhodnějším řešením je betonový poklop.

IMG_20160518_185413
20161101_153521
20161020_111021

Studny Šumperk

Václav Novák
Lidická 1817/94
787 01 Šumperk

Provozovna - k zastižení pouze po tel. dohodě
Příčná 10
787 01 Šumperk 

Mobil: 774 198 627
Email: cisteniaregeneracestudni@seznam.cz

8 + 15 =

Studny Šumperk

Provozovna - k zastižení pouze po tel. dohodě
Václav Novák
Příčná 10
787 01 Šumperk

Mobil: 774 198 627
Email: cisteniaregeneracestudni@seznam.cz